Mijn werkwijze

Mijn werkwijze bij psychotherapie


De onderzoeksfase bestaat meestal uit 3 intakegesprekken waarin we tot een beeld proberen te komen wat jou bij een psychotherapeut brengt, welke klachten en probleemgebieden bestaan. Daarnaast is het belangrijk je achtergrond en levensloop onder de loep te nemen; wat maakt dat je geworden bent tot wie je bent. In het laatste intakegesprek stellen we de vraag of mijn behandelaanbod aansluit bij je hulpvraag, doelstellingen en mogelijkheden.

 

Als zowel jij als ik van mening (en gevoel) zijn dat wij met elkaar kunnen werken dan wordt de intake afgerond met een behandeladvies en ondertekenen we het behandelplan waarin de behandelvorm en doelen staan beschreven. Als blijkt dat je bij een collega beter op uw plaats bent dan verwijs ik je door.

 

Na de intake leg ik ter goedkeuring mijn indicatiestelling voor aan een aantal collegae. In intervisiegroepen met collegae bespreek ik regelmatig beginnende en lopende behandelingen. Zoals de ethische code aangeeft geschiedt dit altijd in geanonimiseerde vorm. Indien er sprake is van medebehandeling door bijvoorbeeld een collega, psychiater of huisarts dan is overleg en/ of onderlinge afstemming uiteraard van belang.

 

Tijdens de behandeling staan we regelmatig stil bij het verloop en kan het behandelplan worden aangepast. Als het psychotherapeutisch proces ten einde is gekomen dan evalueren we de totale behandeling in al haar facetten.

 

Individuele sessies worden gewoonlijk overdag (op dinsdag en donderdag) gepland.

 

Mijn werkwijze bij coaching

 

Bovenstaande werkwijze vindt in wezen plaats in een versmalde vorm. In de intake probeer ik een beeld te krijgen van jou als cliƫnt, de reden van de komst en de doelstelling. We maken een inschatting van de tijdsduur, de behandelfocus en de werkwijze.