Mijn behandelvisie

Het fundament van mijn werk wordt gevormd door de dieptepsychologie. De dieptepsychologie gaat ervan uit dat de wijze waarop we als mens in het leven staan, wat we doen maar ook laten, hoe we de ander, onszelf en de wereld beleven, veelal bepaald wordt door ons onbewuste. Niet alleen dat deel van het onbewuste waar de onverwerkte gebeurtenissen en emoties uit een (ver) verleden zijn opgeslagen, maar ook de nog ongekende delen van de persoonlijkheid.

De client wordt uitgenodigd om datgene wat in hem/haar leeft, te delen. Dit kan via het woord, het beeld, het lichaam, het gevoel of beweging. Aanname hierbij is dat hetgeen nodig zal zijn zich te herhalen en te ontvouwen zich kenbaar zal maken. Zowel in de binnenwereld als het dagelijkse leven van de client als ook in de relatie met de therapeut. Zo kan de therapie een plaats worden waar de client leert om de ervaringen te dragen, te onderzoeken, te verwerken, bewust te worden en te integreren in de persoonlijkheid. De psychische heelwording, het individuatieproces wordt bevorderd.