Personal coaching

Naast een vraag voor psychotherapie kun je in mijn praktijk terecht met een vraag naar (korter durende) personal coaching-trajecten. Dit is een zogenoemde “smalle band’- benadering waarbij sprake is van een specifieke, toekomstgerichte behandelfocus voor mensen die een behoefte aan persoonlijke ontwikkeling hebben en daar actief aan willen werken. Ik zie personal coaching als een soort "therapie light".

Dit betekent dat ik vooral complexe problematiek behandel die meerdere levensgebieden bestrijkt. Het betreft klachten en problemen die liggen op het gebied van autonomie, trauma en persoonlijkheidsproblemen, angst en depressieve klachten, werkgerelateerde problemen, levensfase- en relatieproblematiek en rouwverwerking. U kunt in de praktijk terecht voor:


•    problemen in vriendschappen en relaties

•    negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen, schuld- en schaamtegevoelens

•    angst en spanning

•    somberheid, stemmingsproblemen, depressieve gevoelens

•    problemen als gevolg van traumatische ervaringen

•    gecompliceerde en gestagneerde rouw

•    klachten die samenhangen met ervaringen uit het verleden

•    persoonlijkheidsproblematiek

•    werkgerelateerde klachten zoals overspannenheid en burnout


Voor wie niet?


Mensen die last hebben van een acute psychose, ernstig suïcidaal zijn (crisis), een ernstige contactstoornis hebben (autisme of aanverwante stoornissen), ADHD en mensen die middelen misbruiken zijn in mijn praktijk niet aan het juiste adres. Zij kunnen zich via de huisarts laten verwijzen naar een passende GGZ-organisatie.