Over mij

In Tilburg studeerde ik Klinische Psychologie & Psychotherapie alsook Kinder & Jeugd-Psychologie. Daarna deed ik verschillende opleidingen om me verder te bekwamen, te specialiseren en te verdiepen. Ik vind het belangrijk dat een psychotherapeut -die anderen helpt in beweging te komen- zelf ook in ontwikkeling blijft.

 

Zo deed ik, nadat ik Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut werd, de opleiding bij de Belgische School voor Jungiaans Psychoanalyse. Daarna werd ik supervisor, verdiepte ik me een paar jaar in de PRI-methode, deed daarna de opleiding tot psychodramatherapeut, een manier van werken waar ik het beeldend werken kon uitbreiden.

Voor mijn eigen plezier deed ik gedurende 4 jaar een opleiding Yoga en Wijsbegeerte maar ik ontdekte dat dit een fijne aanvulling was op mijn psychotherapeutisch werk. Ontelbare workshops in verschillende methodieken (zoals EMDR) volgden nog, te veel om op te noemen. Onlangs volgde ik een intensieve training lichaamsgerichte therapie.

 

Al deze verschillende visies en methodieken heb ik zelf veelal aan den lijve kunnen ervaren en geven me veel ruimte om te kunnen afstemmen op de client met wie ik werk. Vanuit deze holistische visie stel ik me de vraag: welke laag, welk perspectief of methodiek past hier op dit moment het beste…

 

In 1982 ben ik gestart met mijn loopbaan in de geestelijke gezondheidszorg. Een zevental jaren werkte ik in een algemeen ziekenhuis op de afdeling psychiatrie. Ik deed toen veel diagnostisch onderzoek en behandelde mensen individueel en in groepen.

 

Daarna werkte ik 14 jaar lang in een multidisciplinair team binnen een afdeling Klinische Psychotherapie. Ik heb in die tijd nog veel meer waardering gekregen voor de niet-verbale behandelmethoden.


Na meer dan 20 jaar dienstverband bij instellingen kreeg ik de behoefte om zelfstandig te werken. Als vrijgevestigd psychotherapeut verricht ik in beginsel (psycho-)analytische en psychodynamische psychotherapieën, individueel en in de groep.

 

Ik werk graag met een combinatie van verbale en nonverbale methodieken. Zo wissel ik gesprekken af met bijvoorbeeld psychodrama, actieve imaginaties, tekeningen, lichaamsgerichte oefeningen en soms meditaties. Zoals hierboven al gezegd, de manier van werken stem ik uiteraard af op de client en het moment.

 

Buiten mijn praktijk ben ik actief (geweest) als bestuurslid, als organisator van symposia en lezingencycli, lezingen of workshops en Balintgroep begeleider.