Psychotherapie

Mijn praktijk biedt psychotherapie aan volwassenen. Een psychotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het toepassen van verschillende wijzen van behandelen, gericht op de persoon die de klachten en problemen heeft (in plaats van op de klacht zelf). De psychotherapeut lost geen problemen voor jou op, maar helpt je de dingen anders te zien, pijnlijke ervaringen te verwerken of moeilijke situaties te dragen of anders aan te pakken. Je zou dit een ‘brede band’ behandeling kunnen noemen.  

 

Dit betekent dat ik mensen behandel met problematieken die vaak meerdere levensgebieden bestrijkt en kunnen liggen op het gebied van autonomie, trauma en persoonlijkheidsproblemen, angst en depressieve klachten, werkgerelateerde problemen, levensfase- en relatieproblematiek en rouwverwerking.

 

Opgesomd kun je in mijn praktijk terecht voor:

 

  •   problemen in vriendschappen en relaties
  •   negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen, schuld- en schaamtegevoelens
  •   angst en spanning
  •   somberheid, stemmingsproblemen, depressieve gevoelens
  •   problemen als gevolg van traumatische ervaringen
  •   gecompliceerde en gestagneerde rouw
  •   klachten die samenhangen met ervaringen uit het verleden
  •   persoonlijkheidsproblematiek
  •   werkgerelateerde klachten zoals overspannenheid en burnout


Voor wie niet?


Mensen die last hebben van een acute psychose, ernstig suïcidaal zijn (crisis), een ernstige contactstoornis hebben (autisme of aanverwante stoornissen), ADHD en mensen die middelen misbruiken zijn in mijn praktijk niet aan het juiste adres. Zij kunnen zich via de huisarts laten verwijzen naar een passende GGZ-organisatie.