Opleiding

Je bent in mijn praktijk ook welkom voor individuele supervisie en leertherapie.

Ook als je niet (meer) in opleiding bent, ben ik als senior beschikbaar voor persoonlijke of professionele begeleiding.

 

Vanaf 2024 bied ik, samen met een collega, een leertherapie in groepsverband aan voor opleidelingen. De groep staat echter ook open voor jonge collega-professionals die na hun voltooide opleiding nog een stuk zelfontwikkeling willen aangaan.

In 2025 starten nieuwe leergroepen. Zie hieronder voor meer informatie.Achtdaagse leertherapiegroep regio ’s-Hertogenbosch voor- en najaar 2025

 

 

Voor wie?

 

Je kunt je aanmelden voor deze leergroep als je een opleiding volgt in ggz-hulpverlening, bijvoorbeeld een opleiding tot psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut of groepspsychotherapeut. De opleiding kan van universitair of hbo+-niveau zijn.

Daarnaast zijn ggz-professionals die hun opleiding reeds hebben afgerond ook welkom.

 

De groep is een gesloten, homogene leertherapiegroep voor maximaal acht deelnemers. Hij is goedgekeurd voor de opleidingen NVGP, NVP, KP, PT, GZ. Toch raden we je aan om jouw deelname vooraf kort te sluiten met de praktijkopleider van je opleiding.

 

 

Wat ga je doen in de groep?

 

We werken integratief en experiëntieel. Je gaat interpersoonlijk leren vanuit een psychodynamisch en groepsdynamisch kader. Je relatie met jezelf, met andere groepsleden, de groep als geheel en de therapeuten staat centraal. Er zijn 25 sessies.

 

We werken niet alleen verbaal, maar gebruiken ook elementen vanuit de pessotherapie, psychodrama, Jungiaanse psychoanalyse en lichaamsgerichte therapie. Daardoor kun je jouw persoonlijke issues beschouwen vanuit verschillende perspectieven en lagen. Je krijgt dus niet een specifieke behandelwijze voorgedaan; in plaats daarvan ga je op een ervaringsgerichte ontdekkingstocht in jezelf, samen met anderen. Het doel is dat jij persoonlijke en interpersoonlijke groei doormaakt.

 

De kerngedachte achter deze vorm van leertherapie is: wat jij doet en ervaart in de groep, weerspiegelt hoe jij in het leven staat en omgaat met anderen. Door deze weerspiegeling kun jij onderzoeken, ontdekken, bewust worden en veranderen.

 

 

Hoe doe je mee?

 

Wil je je aanmelden? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met een van de leertherapeuten, Sonja Sleegers (sonja.sleegers@ziggo.nl) of Pieter de Roij (info@therapiet.nl)  

 

Als je je hebt aangemeld, stuur je een levensverhaal van drie á vier A4’tjes naar de leertherapeuten. Daarin beschrijf je het gezin waar je uit komt, belangrijke gebeurtenissen en thema’s in jouw leven en problemen waar je tegenaan loopt. Je kunt ook de vorm kiezen van het tekenen van jouw levenslijn.  

 

Daarna krijg je een intakegesprek van een uur met een van de therapeuten. Als blijkt dat de leergroep passend is voor jou, dan sluit je dit gesprek af door één tot drie doelstellingen voor de groep te formuleren.

 

De groep komt op acht dagen bijeen. In de ochtenden zijn er twee sessies van 1,5 uur, onderbroken door een koffie-theepauze. Na de lunchpauze vindt er nog een sessie van 1,5 uur plaats. We beginnen om 9:30 en eindigen om 15:00 uur.

 

 

Wanneer komt de groep bijeen?

 

De data voor de voorjaars ronde 2025 vallen bijna allen op donderdagen.  De data zijn:  

  • Januari:           16 en 30
  • Februari:         13 en 27
  • Maart:             13 en 27
  • April:             10 en 22

De data voor het najaar 2025 worden zoveel mogelijk verspreid over de dinsdag en donderdag

  • September:     9 en 25
  • Oktober :        7 en 23 
  • November :    4 en 20
  • December:      4 en 18

 

Wie zijn de leertherapeuten?

 

Sonja Sleegers (1956) is klinisch psycholoog, psychotherapeut, groepspsychotherapeut, jungiaans psychoanalytica, psychodramatherapeut. Ze is werkzaam in de ggz sinds 1982.

Supervisor en leertherapeut bij de NVP en NVGP.

www.praktijk-psychotherapie-sleegers-denbosch.nl

 

Pieter de Roij (1965) is klinisch psycholoog, psychotherapeut, pessotherapeut. Hij is werkzaam in de ggz sinds 1993

Supervisor en leertherapeut NVP en vPEP.

www.hoffmanderoijpsychologen.nl

www.therapiet.nl

 

 

Wat kost het?

 

De individuele intake van een uur kost €130,-. Deze sessie telt mee voor de serie van 25 sessies. De overige 24 groepssessies van elk 1,5 uur kosten samen €1600,-. Vooraf te voldoen.

 

We verwachten dat je er altijd bent. Mocht je onverhoopt een dag niet aanwezig kunnen zijn vanwege ziekte of privéomstandigheden, dan worden de drie gemiste groepssessies vervangen door drie individuele sessies bij een van de leertherapeuten. Je betaalt dan €130,- per sessie.


 

Waar vindt het plaats?

 

Het Jagershuis

Landgoed Bleijendijk

Sint Michielsgestelseweg 22

5261 NH Vught

www.bleijendijk.nl

 

Het is een prachtige locatie waar we helemaal op onszelf kunnen zijn en je in de lunchpauze een wandeling over het landgoed kunt maken!