Voor wie?

Mijn praktijk biedt psychotherapie aan volwassenen voornamelijk binnen de specialistische gezondheidszorg.


De geestelijke gezondheidszorg is als volgt wettelijk geregeld:


Generalistische basiszorg: Indien er sprake is van klachten en problemen die duidelijk omschreven kunnen worden, die nog niet zo lang bestaan en waarbij het toch niet lukt om samen met uw omgeving of de praktijkondersteuner GGZ van de huisarts de problemen het hoofd te bieden dan verwijst de huisarts u naar de Generalistische Basis Gezondheidszorg. De behandeling duurt in totaal maximaal 750 minuten (10 a 12 sessies).


Specialistische gezondheidszorg: Bij complexe en langerdurende psychische klachten/ problemen kan een (door-)verwijzing naar de Gespecialiseerde Gezondheidszorg nodig zijn. De Klinisch Psycholoog en/of Psychotherapeut kan intensievere hulp bieden. Een psychotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het toepassen van verschillende wijzen van behandelen.


In deze werkwijze is de psychotherapeut meer gericht op de persoon die de klachten en problemen heeft dan op de klachten zelf. De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u de dingen anders te zien, pijnlijke ervaringen te verwerken of moeilijke situaties te dragen of anders aan te pakken. Uiteindelijk zullen uw problemen zijn verminderd of verdwenen.


In mijn praktijk werk ik vrijwel geheel binnen de Gespecialiseerde Gezondheidszorg. Voorheen noemde men dit tweedelijns zorg.

Dit betekent dat ik vooral complexe problematiek behandel die meerdere levensgebieden bestrijkt. Het betreft klachten en problemen die liggen op het gebied van autonomie, trauma en persoonlijkheidsproblemen, angst en depressieve klachten, werkgerelateerde problemen, levensfase- en relatieproblematiek en rouwverwerking. U kunt in de praktijk terecht voor:


•    problemen in vriendschappen en relaties

•    negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen, schuld- en schaamtegevoelens

•    angst en spanning

•    somberheid, stemmingsproblemen, depressieve gevoelens

•    problemen als gevolg van traumatische ervaringen

•    gecompliceerde en gestagneerde rouw

•    klachten die samenhangen met ervaringen uit het verleden

•    persoonlijkheidsproblematiek

•    werkgerelateerde klachten zoals overspannenheid en burnout


Voor wie niet?


Mensen die last hebben van een acute psychose, ernstig suïcidaal zijn (crisis), een ernstige contactstoornis hebben (autisme of aanverwante stoornissen), ADHD en mensen die middelen misbruiken zijn in mijn praktijk niet aan het juiste adres. Zij kunnen zich via de huisarts laten verwijzen naar een passende GGZ-organisatie.