Vergoedingsmogelijkheden

Psychotherapie zit sinds 2008 in het Basispakket van uw zorgverzekering.


Wanneer u door uw huisarts, diens praktijkondersteuner, of door een collega uit de generalistische basis ggz (of een collega uit de generalistische ggz) verwezen wordt, worden de kosten vergoed door die zorgverzekeraars met wie ik een contract heb. Met vrijwel alle zorgverzekeraars heb ik contracten afgesloten, waardoor de kosten direct bij de verzekeraar worden gedeclareerd. Per zorgverzekeraar heb ik een bepaald budget toegezegd gekregen. Bij het eerste contact zal de vraag beantwoord moeten worden of er nog budgetruimte is om een behandeling op te starten. Dit om latere teleurstellingen te voorkomen.


Het wettelijk verplichte eigen risico van 385 euro per jaar wordt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op de vergoedingen van de genoten gezondheidszorg. Deze wordt apart geïnd door de zorgverzekeraar.


Sinds januari 2022 wordt gewerkt met het zogenoemde Zorgprestatiemodel, wat wil zeggen dat men uitgaat van bekostiging van prestatie. Een prestatie is bijvoorbeeld een consult. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding de psychotherapeut ontvangt van de zorgverzekeraar.


Als gevolg van dit model zijn nota’s duidelijker (dan in het voorgaande DBC-model). Je kunt zien op welke datum (en met wie) je een consult hebt gehad, wat voor type consult en hoelang dat duurde.


De behandelingen worden maandelijks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar (ipv jaarlijks bij het voorgaande model).


De tarieven die ik kan declareren bij de zorgverzekeraar voor de geleverde verzekerde zorg is steeds afhankelijk van het jaarlijks af te sluiten contract met de verzekeraar. Het uiteindelijke tarief betreft een bepaald percentage van het Nza-tarief.


Mocht u bij mij in behandeling willen komen maar geen aanspraak willen of kunnen maken op vergoeding door de zorgverzekeraar (niet alle diagnoses worden namelijk vergoed), dan is dat zeker ook mogelijk. U betaalt dan zelf en ontvangt maandelijks een nota met een overeengekomen vast tarief per sessie. Dit geldt ook voor supervisies, leertherapieën, en coachingstrajecten. Gewoonlijk hanteer ik 120,- euro per klokuur als tarief voor individuele sessies.


Bij het niet nakomen van een gemaakte afspraak of voor het te laat (meer dan een werkdag) annuleren van de afspraak geldt een no-show tarief van 60,- euro


Voor meer uitgebreidere informatie over de vergoedingen kunt u terecht bij de website van onze beroepsvereniging LVVP: www.lvvp.info