Mijn werkwijze

De onderzoeksfase bestaat uit 3 a 4 intakegesprekken waarin we tot een beeld proberen te komen wat u bij een psychotherapeut brengt, welke klachten en probleemgebieden bestaan. Daarnaast is het belangrijk uw achtergrond en levensloop onder de loep te nemen; wat maakt dat u geworden bent tot wie u bent. In het laatste intakegesprek stellen we de vraag of mijn behandelaanbod aansluit bij uw hulpvraag en doelstellingen en mogelijkheden.


Als zowel u als ik van mening (en gevoel) zijn dat wij met elkaar kunnen werken dan wordt de intake afgerond met een behandeladvies en ondertekenen we het behandelplan waarin de behandelvorm en doelen staan beschreven. Als blijkt dat u bij een collega beter op uw plaats bent dan verwijs ik u door.


Na de intake leg ik ter goedkeuring mijn indicatiestelling voor aan een aantal collegae. In intervisiegroepen met collegae bespreek ik regelmatig beginnende en lopende behandelingen. Zoals de ethische code aangeeft geschiedt dit altijd in geanonimiseerde vorm. Indien er sprake is van mede- behandeling door bijvoorbeeld een collega, psychiater of huisarts dan is overleg en/ of onderlinge afstemming uiteraard van belang.


Na afronding van de intake wordt de verwijzer en/of huisarts schriftelijk op de hoogte gesteld van uw aanmelding, de reden van uw aanmelding en de onderzoeksbevindingen. Zowel de psychotherapeut als de huisarts hebben geheimhoudingsplicht.


Tijdens de behandeling staan we regelmatig stil bij het verloop en kan het behandelplan worden aangepast. Op gezette tijden krijgt u een vragenlijst ter invulling om te bekijken of er verandering optreedt in uw klachtenpatroon. Als het psychotherapeutisch proces ten einde is gekomen dan evalueren we de totale behandeling in al haar facetten.


Individuele sessies worden gewoonlijk overdag (op maandag, dinsdag, donderdag) gepland. De groepspsychotherapie vindt op de dinsdagavond plaats.