Praktijk Psychotherapie Sleegers.

Den Bosch

 

Vergoedingsmogelijkheden

Psychotherapie zit sinds 2008 in het Basispakket van uw zorgverzekering. Er worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). De gegevens van de DBC worden geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maakt de psychotherapeut een rekening van de DBC. Deze rekening is niet anoniem. Op de rekening wordt alleen een zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d. Méér informatie gaat er niet naar de zorgverzekeraar.


Wanneer u door uw huisarts, diens praktijkondersteuner, of  door een collega uit de generalistische basis ggz  (of een collega uit de generalistische ggz) verwezen wordt, worden de kosten vergoed door die zorgverzekeraars met wie ik een contract heb.  Met de meeste zorgverzekeraars heb ik contracten afgesloten, waardoor de kosten direct bij de verzekeraar worden gedeclareerd. Per zorgverzekeraar heb ik een bepaald budget toegezegd gekregen. Bij het eerste contact zal de vraag beantwoord moeten worden of er nog budgetruimte is om een behandeling op te starten. Dit om latere teleurstellingen te voorkomen. 

Het wettelijk verplichte eigen risico van 385 euro per jaar  wordt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op de vergoedingen van de genoten gezondheidszorg. Deze wordt apart geïnd door de zorgverzekeraar.

Mocht u bij mij in behandeling willen komen maar geen aanspraak willen of kunnen maken op vergoeding door de zorgverzekeraar (niet alle diagnoses worden namelijk vergoed), dan is dat zeker ook mogelijk.   U betaalt dan zelf en ontvangt maandelijks een nota met een overeengekomen vast tarief per sessie. Dit geldt ook voor supervisies, leertherapieën, en coachingstrajecten. Gewoonlijk hanteer ik 120,- euro per klokuur als tarief voor individuele sessies.

De tarieven die ik kan declareren voor de geleverde verzekerde zorg bij de zorgverzekeraar is steeds afhankelijk van het jaarlijks af te sluiten contract met de verzekeraar. Het uiteindelijke tarief betreft een bepaald percentage van het Nza-tarief. 

Voor meer uitgebreidere informatie over de vergoedingen kunt u terecht bij de website van onze beroepsvereniging LVVP: www.lvvp.info